Vår policy för integritet och cookies

Integritet

Din integritet är viktig för oss och du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi strävar alltid efter att handskas med relevanta personuppgifter och vi behandlar dina personuppgifter främst i syfte att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, men vi gör även en intresseavvägning i syfte att kunna utföra marknads- och kundanalyser. 

Kultes Gård AB är en juridisk person med organisationsnummer 556834 – 5366 vilket innebär att bolaget är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (BFL). Enligt BFL måste aktiebolag spara räkenskapsinformation till och med det sjunde räkenskapsåret. Vi har ingen gräns för hur länge vi sparar kontaktinformation om dig men hör av dig till oss om du vill att vi tar bort den. Kultes Gård AB säljer eller delar ingen kontaktinformation till andra parter.

Cookies

Enligt lag ska användare som besöker en webbplats som använder cookies (kakor) få information om det samt vad kakorna används till och hur de kan undvikas. När du kommer in på kultesgard.se, refererad till som webbplatsen, första gången ombeds du att lämna ditt samtycke till att cookies används.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet. Du bestämmer själv hur din enhet hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Vill du blockera eller ta bort cookies på din enhet ber vi dig att söka information på din webbläsares hjälpsidor. Det finns två olika typer av cookies, tillfälliga cookies som lagras tillfälligt i datorns minne och som försvinner när man stänger webbläsaren. Det finns även cookies som sparas under en viss tidsperiod. Kultesgard.se använder båda.

Digital marknadsföring och mätning

Vi använder kakor när vi marknadsför digitalt på Google och Facebook och vi arbetar utifrån en intresseavvägning relaterad till vår marknadsstrategi och utvecklingen av den när vi använder resurser som Google analytics och facebook pixel. Vårt syfte är att skapa insikter om hur besökare interagerar med vår kommunikation men också deras användning av webbplatsen. Detta möjliggör för oss att skapa relevant innehåll i vår fortsatta kommunikation både på webbplatsen och i annons sammanhang.

De analysverktyg  som är integrerade med webbplatsen samlar ingen information som identifierar enskilda individer men däremot demografisk information som ålder, kön, geografi, webbläsare och antal besök på webbplatsen. Vi använder även så kallade remarketinglistor vilket innebär att vi kan anpassa vår kommunikation utifrån besökarens olika aktiviteter. Om du vill veta hur Google hanterar din data och även kontrollera dina personliga annonspreferenser avseende aktivitetsbaserad annonsering gör du det här.

Så här undviker du statistikverktyget

Vill du undvika att ditt besök på webbplatsen ska visas i statistiken hittar du mer information om hur du kan gå tillväga på följande plats.

Samtycke

Genom att godkänna vår cookiepolicy lämnar du ditt samtycke till webbplatsens hantering av kakor.