Kronreducering

En kronreducering görs oftast därför att trädet blivit för stort för sitt tilltänkta område eller om det skymmer önskvärd sikt eller sol. Äldre träd har oftast en härlig karaktär som många tycker är värd att bevara. I de flesta fall kan man med en kronreducering uppnå ett långt mer luftigt träd som släpper igenom mer sol samtidigt som man får behålla ett träd som ger ens trädgård en naturlig känsla.

kronreducering

Kan man reducera alla träds kronor?

Det korta svaret är att de beror på hur man vill reducera kronan. Träd som växer i en pyramidformad struktur är svårare att reducera utan att trädet på sikt tar skada av beskärningen. Det är inte en teknikfråga i första hand utan har med olika trädsorters förmåga att svara upp på beskärning. Omfattande kronreducering är en stressfaktor för alla trädarter varför beskärningen bör göras med största omsorg för trädet för att inte skada det. I vissa fall kan det dessvärre vara bättre att såga ned trädet och ersätta det med ett nytt träd som växer på ett för ändamålet önskvärt sätt.


Vi lyssnar på dig vad du vill uppnå med dina träd samtidigt som vi bedömer om det är en kronreducering eller en annan metod som hellre bör tillämpas. Yngre träd svarar generellt bättre på en kronreducering än ett äldre träd och man bör inte ta bort mer än ca 30% av den totala lövmassan för att inte påverka trädets vitalitet. Beskärning av äldre träd kräver dessutom ett tränat öga som kan bedöma hur trädet kommer reagera på beskärningen. Tumregeln är att man måste beskära äldre träd varsammare.


Enklast är om du kontaktar oss så vi kan komma ut till trädet där du samtidigt kan beskriva hur du vill att vi ska reducera trädets krona. Därifrån kan vi bedöma vilken typ av beskärning som är lämplig för just ditt träd.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Ta bort döda grenar på träd

Äldre träd har oftast skador och angrepp som kan uppfattas som estetiskt mindre attraktiva. Om tyngre grenar eller stammar är angripna av någon form av sjukdom kan de på sikt börja luta men även ramla ned på marken. Detta kan orsaka skador på både omgivningen, människor och djur. Korsande grenar kan oftast tas bort utan att de påverkar trädets livsförmåga. Att ta bort döda grenar är också ett sätt att reducera en trädkrona liksom minska trädets totala volym utan att det tar skada oaktat vilken typ av träd man reducerar. Tvärtom är detta något som på sikt är bra för trädets hälsa och förlänger dess livslängd.

Hur jobbar vi på Kultes Gård med kronreducering?

En ledstjärna för oss är att det ska vara tryggt och enkelt för dig. Genom att vi ställer rätt frågor till dig innan vi påbörjar arbetet säkerställer vi i största möjliga mån att inget missförstånd kan uppstå. Vi tar alltid med oss de arbetsredskap som behövs för att kunna genomföra en säker och kontrollerad kronreducering och vi kan hantera alla trädarter oavsett hur platsen ser ut där du vill ha trädbeskärningen utförd. Kronreducering på eller i nära anslutning till en tomt betraktas enligt Skatteverket som en trädgårdstjänst och är därför giltigt för 50 % RUT – avdrag på arbetskostnaden.

Du behöver inte vara hemma när vi utför arbetet och vi är fullt ansvarsförsäkrade. Vi är dessutom ett av få fullserviceföretag i Skaraborg. Beställer du även bortforsling av oss lämnar vi din trädgård städad, fin och redo att umgås i.

Har du funderingar kring en kronreducering? Slå oss en signal eller mejla så återkommer vi så fort som möjligt.

Vad tycker våra kunder