Stubbfräsning

När du har stubbar på din tomt som du vill bli av med, då kan du anlita oss på Kultes Gård. Av oss får du ett pris direkt när du kontaktar oss och vi utför effektiv och snabb stubbfräsning året runt.

Stubbfräsning är det mest effektiva och snabba sättet att bli av med stubbar och är permanent och miljövänlig, eftersom den gör minimal skada på mark och växtlighet runt omkring. Dessutom kan Rut-avdrag 50% på arbetskostnaden användas vid stubbfräsning när du anlitar oss eller någon av våra branschkollegor.

Vi på Kultes Gård har många års erfarenhet av stubbfräsning och för att ge dig ett pris på vad det kostar att ta bort dina stubbar behöver vi veta antalet stubbar och varje stubbes diameter oavsett var du vill ha arbetet utfört. Oftast kan vi ge dig ett pris direkt när du kontaktar oss och du kan kontakta oss genom kontaktformuläret eller att ringa oss.

stubbfräsning 650850

Trädfällning & stubbfräsning

Vill du beställa stubbfräsning i samband med trädfällning går det alldeles utmärkt. När vi fäller träd blir det alltid kvar en stubbe oavsett hur nära marken vi sågar. För att bli av med stubben krävs ofta en stubbfräsning och då använder vi andra maskiner än en motorsåg.

Vi på Kultes Gård utför ofta trädfällning och stubbfräsning och vi har två stubbfräsar som alltid är med oss i våra arbetsfordon, så du kan enkelt boka in båda jobben med oss. Smidigt tycker många av våra kunder.

Ett praktiskt tips för dig. I det fall vi har fällt träd hos dig hjälper vi gärna till med bortforsling för det brukar bli mycket efterarbete även efter ett litet träd. Vi vet. När vi är klara med bortforslingen är det städat och snyggt och klart för dig att skicka ut robotgräsklipparen igen, om du har en sådan vill säga.

Hur går en Stubbfräsning till?

En stubbfräsning innebär att vi med en maskin förvandlar stubben till små flisor och spån. Det är ett effektivt sätt att bli av med stubbar och rötter och fungerar också för att ta bort buskar eller häckar.

När vi utför stubbfräsning sätter vi skydd runt stubbfräsen så att det inte sprids spån och flis överallt. Denna metod är smidig och snabb samt lämnar minimalt avtryck på mark och kringliggande omgivning. Det är tidseffektivt jämfört med att gräva för hand runt varje stubbe för att sen såga och bända bort stubbarna. Det är kostnadseffektivt jämfört med att anlita en grävfirma som använder en grävmaskin för att gräva upp stubbarna. En stubbfräsning är i de allra flesta fall både det kostnadseffektivaste och smidigaste alternativet.

De flis och spån som uppstår när vi utför en stubbfräsning kan med fördel användas som material för täckodling eller liknande. Alternativt läggas i komposten. Tänk på att avlägsna all flis och spån innan du gör någon nyplantering då det uppstår en försurningsprocess när spånen förmultnar, vilket hämmar tillväxten på det du planterar.

När vi har avlägsnat dina stubbar återstår ett hål i marken. Detta hål kan du fylla med jord och därefter återplantera. Beroende på vad du ska göra med platsen efteråt genomför vi en ytlig fräsning eller en djupfräsning.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Göra jobbet själv eller anlita proffs

Om du vill göra jobbet själv finns det några viktiga saker du bör tänka på. Det är tidskrävande och framför allt ansträngande för kroppen, även för den som är vältränad. Det kan även vara farligt om du inte är van att hantera en vass yxa eller en motorsåg. Du kan då antingen använda dig av verktyg som yxa, spade, motorsåg, spett och ibland även något att lyfta med.

Alternativt kan du hyra in en stubbfräs. Tänk på att de maskiner du kan hyra oftast är enkla och skakiga maskiner som nästan bara passar stubbar med mindre diameter. Kontrollera därför innan så att kapaciteten för maskinen räcker till för de stubbar du har.

Hyran för en maskin kan ligga på mellan 1000 kr-3000 kr per dag plus transport med släp om du inte har ett eget. Har du bara någon enstaka stubbe som ska avlägsnas brukar inte priset för hyran motivera att göra arbetet själv i stället för att anlita exempelvis oss eller någon av våra duktiga branschkollegor.

Många gånger är det svårare att bli av med stubben än man tror och kostnaden för att hyra maskiner för arbetet kan snabbt dra i väg. Detta kan i slutändan ändå innebära att du får ta in professionell hjälp. Eftersom det går att ansöka om Rut – avdrag 50% på arbetskostnaden för den här typen av arbete är vår uppfattning att många då väljer att anlita en firma.

Du kan kontakta oss oavsett var du vill ha jobbet utfört och vi ger dig oftast ett pris direkt. Smidigast är om du mejlar uppgifter om antalet stubbar och även diameter på varje stubbe. Men det går lika bra att ringa om du hellre vill det. Du kan sen jämföra och fundera över om det är värt att göra arbetet själv eller anlita oss.

Andra metoder för stubborttagning

Det går att avlägsna en stubbe utan maskin. Det du bör vara medveten om är att arbetet kan vara väldigt tidskrävande och tungt. Vill du ändå avlägsna stubbarna för egen hand finns det lite olika metoder du kan använda dig av.

I de fall stubbens diameter är liten kan du frilägga stubben genom att gräva upp jord runt alla rötter och därefter kapa rötterna med yxa eller motorsåg och sedan försöka bända bort stubben. Den här metoden kan fungera bra men kan också bli tidskrävande och framför allt tungt för den som utför jobbet.

Metoder som vi inte rekommenderar är att bränna bort stubben eller användning av kemikalier så att den ruttnar bort.
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Kultes Gård om du vill ha ett snabbt pris på stubborttagning.

Vanliga frågor och svar om stubbfräsning

Främst tar vi hänsyn till stubbens diameter och antalet stubbar, men stubbens skick samt hur djupt vi behöver fräsa är också påverkansfaktorer. Oftast kan vi ge ett pris direkt vid kontakt men i sällsynta fall behöver vi komma ut på plats och göra en bedömning.

Vi prissätter på lika villkor oavsett om det gäller en stubbfräsning. Vi på Kultes Gård arbetar mycket med stubbfräsning och vi kan oftast ge dig ett pris direkt när du kontaktar oss. Vad som avgör priset är bland annat diametern på stubben, om vi ska fräsa flera stubbar samtidigt och hur komplicerad borttagningen blir. Därför är det bra om du vet antal stubbar och även diametern på varje stubbe när du kontaktar oss. Vid större uppdrag får du en offert inom några dagar.

Vi brukar alltid be våra kunder att försiktigt lyfta fram och frilägga begränsningskabeln en bit ifrån stubben. Är olyckan ändå framme och vi skadar kabeln har vi alltid med oss en reparationssats. Så oroa dig inte. Vi lagar begränsningskabeln.

Det enkla svaret är nej. Vi undviker i största möjliga mån att i onödan framföra stubbfräsen i områden som vi bedömer som känsliga men generellt är inte en gång med trädgårdsplattor ett känsligt område.

Det enkla svaret är nej. Vi undviker i största möjliga mån att i onödan framföra stubbfräsen i områden som vi bedömer som känsliga men generellt är inte en gång med trädgårdsplattor ett känsligt område.

Vi lägger aldrig någon värdering i varför våra kunder vill ha vår hjälp men att ta bort en stubbe kan vara ett enkelt sätt att undvika olyckor då både stubbar och rötter är lätta att snubbla över. Vår erfarenhet säger dock att några av de vanligaste anledningarna är att man planerar att göra något med området exempelvis anlägga eller bredda en garageuppfart och/eller underlätta för robotgräsklipparen som då slipper köra runt stubben. Det kan också vara så att man ska installera en robotgräsklippare eller precis har tagit ner ett träd eller ska ta ner ett träd för att ge yta för gräsmatta, byggnation eller dylikt och då behöver bli av med stubben för att få en jämn och fin yta.

Det finns flera olika metoder för att ta bort stubbar. Du kan själv gräva upp rötterna och kapa dem för att sedan försöka vända bort stubben, bränna bort den, hälla i kemikalier så att stubben ruttnar eller använda en stubbfräs. Vi på Kultes Gård använder undantagslöst våra stubbfräsar för att ta bort stubbar och dess rötter. Vi anser att det är ett mycket effektivt och skonsamt sätt att bli av med alla typer av stubbar permanent. Det som blir kvar är flis och spån som du kan använda i din kompost eller till annat.
Stubbfräsning är enkelt och okomplicerat och resultatet är permanent och processen behöver inte upprepas då vi arbetar ner till 10–30 cm under marknivå beroende på vad du har för syfte med stubbfräsningen. Ska du exempelvis plantera gräs räcker det med vi gör en ytlig stubbfräsning medan om ni ska genomföra en återplantering av träd eller buskar behöver vi genomföra en djupare stubbfräsning.

Det går alldeles utmärkt att använda RUT avdraget för stubbfräsning. RUT bidraget gäller bara i Sverige och registreras av oss hos Skatteverket genom ditt personnummer. Arbetskostnaden för att ta bort stubbar ingår i RUT – avdraget och vi ger dig 50% RUT-avdrag direkt på din faktura. Smidigt. Det är dock viktigt att du själv kontrollerar om du redan har utnyttjat RUT-avdrag under året (kalenderårsvis) och hur mycket du redan har nyttjat i sådana fall, för det finns ett max tak att förhålla sig till. Hör med oss eller läs mer på Skatteverket om vilka regler som gäller för RUT-avdraget just nu.

Vid vanlig stubbfräsning tar vi även bort trädrötterna närmast stubben genom en ytfräsning så att du får en jämn yta att återplantera på. Vi kan även fräsa bort rötter som inte är i direkt anslutning till stubben likaså buskar, buskage och häckar. Beroende på vad du har tänkt göra med ytan efter vår stubbfräsning kan det behövas en djupare fräsning.

Vad tycker våra kunder