Trädbeskärning

Vi  har lång erfarenhet av alla typer av trädbeskärning och vi arbetar mot både privatpersoner, samfälligheter, företag och offentliga verksamheter. Har du ett träd som skymmer utsikten eller som börjat luta på ett sätt som gör dig orolig?

Det finns flera sätt att både öka mängden solljus ett träd släpper igenom liksom stabilisera det utan att behöva såga ner det. Kanske vill du vårda din allé? Kanske är du en kyrkogårdsförvaltare som söker en ny kompetent partner? Eller så vill du kanske bara beskära din lind, ask, lönn eller ek som står där i all sin magnifika prakt.

Har du några funderingar eller behöver hjälpt med trädbeskärning? Tveka inte att kontakta oss.

Men du! Känn ingen panik över att du måste sätta dig in i beskärning och bli expert. Vi är experterna och genom att vi kommer ut på plats och pratar med dig tar vi reda på vad du vill uppnå och sedan rekommenderar vi och tillämpar den beskärningsmetod som passar bäst utifrån vad du vill ha för effekt.

TRÄDBESKÄRNING 650X950

Hur vi arbetar med trädbeskärning

Utgångspunkten är alltid att vi beskär trädet på ett säkert och vårdande sätt samtidigt som vi uppfyller de praktiska och estetiska målen du vill uppnå med vår beskärning. För en erfaren arborist är det (nästan) alltid möjligt att lyckas. I de fall träden är i för dåligt skick gör vi vad vi kan utifrån rådande omständigheter.

trädfällning offert

Steg 1

Vi besöker dig för att tillsammans med dig komma fram till vilken effekt eller resultat du vill uppnå med vår beskärning. Därigenom bildar vi oss en uppfattning om risker, hur vi ska gå till väga, vilken utrustning vi behöver använda och hur personalkrävande arbetet är.

Steg 2

När vi är överens om vad som ska göras får du en kostnadsfri offert av oss som du i lugn och ro kan fundera över.

Steg 3

Vi planerar in arbetet hos dig utifrån vår redan befintliga planering. Du kommer få en preliminär tidsplanering när vi kommer och du behöver inte vara på plats när vi utför arbetet.

Steg 4

Vi hör av oss strax innan vi kommer till dig.

Trädbeskärningsmetoder

Det finns flera sätt att beskära träd på för att uppnå både praktiska och estetiska mål samtidigt som vi inte gör avkall på vårdande åtgärder. Här är några av de vanligaste åtgärderna.

Hamling

Är en traditionell typ av formbeskärning där man historiskt beskurit trädet under sensommar och använt gren- och lövspill till bränsle och djurfoder. Hamling idag utförs dock oftast av andra skäl. Exempelvis är det ett bra alternativ i de fall du vill ha kvar trädet och samtidigt öka antalet soltimmar i närområdet. Viktigt vid hamling är kontinuitet, så hamling bör repeteras vart 2–8 år för att bibehålla utseendet samt trädets vitalitet. Hamling görs innan trädet invintrat alternativt under senvintern (feb/mars) innan trädet börjat ladda energi. Vi hamlar alla trädsorter som är lämpliga att hamla men vanligast uti trädgårdarna är Lind, Ask och Lönn.

Kronbalansering

Målet med en balansering av kronan är att öka dess symmetri men också att göra trädet mer estetiskt tilltalande. Därtill få en jämn spridning av vindomfång på trädet men även förebygga lutning.

Flerstegsbeskärning

Eftersom träd är organiska och levande varelser med varierande kronomfång bör man inte reducera stora trädkronor vid ett tillfälle utan beskärningen bör i stället spridas ut över flera steg. Delvis göra man det för att behålla balansen mellan kronans storlek i förhållande till stammen men också för att möjliggöra att trädet kommer växa symmetriskt i framtiden. Utöver det estetiska behöver träd tid på sig för återhämtning. Inte minst för att undvika röta och svampangrepp. Detta är främst en metod om trädet är riktigt gammalt eller om det är i sämre skick och således inte tål ett större ingrepp.

Kronglesning

Används i huvudsak för att minska trädets vindfång samt ökat insläpp av solljus. Bollformade träd återhämtar sig snabbare från glesningar medan man bör vara varsammare med pyramidformade träd. Kronan är därtill den platsen där trädet kommer slå nya skott först och snabbast varpå det är en metod man kan behöva repetera med 1–2 års intervaller.

Kronhöjning

Syftet med en kronhöjning är att höja gren- och lövverket ifrån marken med ett bestämt mått. Den här typen av beskärning är vanlig för träd som finns på offentliga platser, dels för att skydda förbipasserande människor, husdjur, bilar och så vidare, dels öka ljusinsläppet. Utmed allmänna vägar höjer man kronan till 4,5 meter, fri maskinhöjd.

Uppbyggnadsbeskärning

Det här en långsiktig strategi för trädbeskärning där man oftast vill forma ett för trädarten specifikt, typiskt och naturligt utseende. Vanligtvis beskär man trädet med årsintervall medan det är ungt (upp till 15 år) och går därefter över i intervaller om 3–5 år beroende på hur trädet utvecklar sig.

Underhållsbeskärning

Kärt barn har många namn. Underhållsbeskärning som ibland i folkmun även kallas kronrensning och standardträdvård syftar i huvudsak på insatser som är lämpliga att genomföra varje år. Det kan innefatta att ta bort döda och olämpligt placerade grenar liksom vattskott (epikorma skott). Vattenskott känner du igen som långa raka grenar(spröt) som vanligtvis växer rakt upp.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Vanliga frågor och svar om trädbeskärning

Vilken årstid beskär man träd?

Beskärning är dels traditionsbunden, dels årstidsbunden och de månader som generellt anses vara mest lämpliga för beskärning av buskar, häckar och träd i Sverige är de så kallade JAS månaderna (Juli, augusti och september).

Enkla tumregler vid trädbeskärning

Träd som blöder beskär man med fördel under JAS – perioden. Exempel: Björk, Hästkastanj, Avenbok, Lönn, Rönn samt stenfruktträd som till exempel plommonträd och körsbär. Dessa arter är så kallade blödare och beskärs de vid fel årstid riskerar de att dräneras på sav vilket medför att de tappar mycket energi. Energi som de behöver för att växa sig starkare.

Träd som inte blöder kan man beskära med större flexibilitet. Vårvinter och under en utökad JAS – period som sträcker sig en liten bit längre in på hösten. Exempel på träd som inte blöder: Tuja, Hagtorn, Äppelträd eller Päronträd.

Ek, Ask, Lind, Poppel, Pil, Oxel, och Asp är trädarter som med fördel kan beskäras både under JAS – perioden samt vinter och vårvintern. Detta mycket tack vare att förutsättningarna är olika i långa avlånga Sverige.

Det går alltså göra avsteg från den traditionella perioden och även beskära under vinter/vårvintern. Vad som är mest lämpligt kommer i hög grad bero på flera faktorer såsom art, temperaturer ute, trädets geografiska placering, ålder och dess kondition i allmänhet. Inte minst hur mycket beskärning och på vilket sätt man ämnar gå till väga är också avgörande.

Vi på Kultes Gård har gedigen praktisk erfarenhet så är du osäker eller har frågor om dina träd hör gärna av dig så besvarar vi dig så fort som möjligt.

Vad kostar det att beskära träd i allmänhet?

Det är svårt att ge ett exakt svar i förväg då det beror på flera faktorer. Innan vi ger ett pris behöver vi veta hur många träd du vill att vi ska beskära, på vilket sätt vi behöver beskära dem på, hur stora träden är, om de är enkla eller svåra att komma åt och inte minst behöver vi veta vilket skick träden är i.


En fördel med att anlita oss, utöver att vi kommer ut och tittar och ger dig kostnadsfria råd om hur vi bäst beskär just dina träd, även utför smidig bortforsling i egen regi. Det blir mycket spill efter en beskärning. Vi vet. Oavsett får du mer än gärna höra av dig per e-mail eller telefon om du har frågor eller vill boka ett kostnadsfritt besök.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Trädbeskärning med Kultes gård

Kultes Gård är i korthet ett arborist- och trädtjänstföretag och vi brinner för trädbeskärning och trädvård. Vi är alla trädnördar i varierande omfattning men vi älskar att arbeta med beskärning av träd. Det kan låta tokigt, men det är en ynnest att få komma hem till människors trädgårdar och hjälpa dem att få säkrare och vackrare träd.

Vi är fullt ansvarsförsäkrade ifall olyckan är framme och vi arbetar konstant med säkerhetsfrågor och personlig utveckling för våra partners och medarbetare. Inget får hända. Varken med människa eller egendom.

Vad tycker våra kunder