Bortforsling av träd

Behöver du hjälp med bortforsling av träd i samband med din trädfällning kan du anlita oss på Kultes Gård även till det. Vi är det enda fullservice företaget inom vår bransch (arborist) i Skaraborg som utför alla tjänster (trädfällning, beskärning, stubbfräsning och bortforsling) själva. Och trots att vi är vana slutar vi aldrig att förvånas över vilken mängd grenar det blir av ett träd när det ligger på marken. Även från ett litet träd. Med hjälp av både stora och små maskiner hjälper vi dig gärna med bortforsling av träd och grenar med strävan att åstadkomma minsta möjliga åverkan på din trädgård.

Med traktor, kran och specialbyggd vagn går det snabbt för oss att göra vad som skulle kunna ta dagar för en privatperson med en vanlig släpvagn och manuellt arbete. Så glöm nu inte att boka en smidig bortforsling du med.

bortforsling 650850

Vad ingår i en bortforsling?

När du anlitar oss för bortforsling är det snyggt och prydligt när vi lämnar platsen. Oftast syns det inte alls att vi har varit där. Vi avslutar alltid med krattan och lämnar inget. När vi är klara är fritt fram för dig att återställa eventuella möbleringar i trädgården och återaktivera robotgräsklipparen, förutsatt att du har en sådan. Genom att ha tillgång till flera olika maskiner med olika förutsättningar kan vi alltid erbjuda en skräddarsydd bortforsling av träd där både mark och omgivning påverkas i så liten grad som möjligt.

Tjänster vi kan bistå med:

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Vanliga frågor och svar om bortforsling

Pris för bortforsling av träd?

Priset för bortforsling av träd, grenar och ris påverkas av flera faktorer och varierar därför. Delvis tar vi hänsyn till åtkomlighet, dels storleken på träden, dels den totala bio-massan. Det är först när vi vet de faktiska omständigheterna i det område vi ska arbeta i och omfattningen på bortforslingen som vi kan planera vilka maskiner och personal vi ska nyttja.

Förstör eller påverkar maskinerna begränsningskabeln till robotgräsklippare?

Vi anpassar alltid maskinval efter mark- och väderförhållanden så generellt är det inte ett problem. I det fall vi ändå råkar förstöra begränsningskabeln åtgärdar vi felet innan vi lämnar dig. Så oroa dig inte. Vi löser uppgiften.

Kan ni såga upp träden?

I de fall du vill behålla trädet till exempelvis ved, sågar vi upp träden enligt de längder du önskar.

En modern & skräddarsydd maskinpark för bortforsling

Vi klarar all terräng och vi utför gärna arbetet åt dig!

I de fall som traktor-ekipaget inte kan komma in i trädgården har vi betydligt mindre och lättare maskiner som nyttjas till bortforsling. Vi har en 8-hjulig Alstor vilket är en nätt och lätt miniskotare och en Weidemann som är en liten och lätt midjestyrd lastmaskin som är utrustad med en gripklo. Vid svårare terräng använder vi vår Malwa till bortforsling. Vi har helheten även inom bortforsling och klarar därmed alla typer av uppdrag och terräng.

Tillsammans, men även var för sig, utgör de dels ett komplement, dels alternativ till traktor-ekipaget när vi planerar ett bortforslingsjobb. Dessa maskiner drar vi på maskinsläp efter våra bilar. De olika maskinerna, och att vi alltid har med oss våra stubbfräsar i våra bussar, gör oss tillgängliga vilket skapar de möjligheter som gör att vi blir riktigt effektiva och sparar tid.

Vad tycker våra kunder