Kronbalansering

En kronbalansering utför vi på Kultes Gård främst därför att vår kund har en målbild att trädet ska bli vackrare och bättre passar in i omgivningen.

Vi bedömer alltid trädets säkerhet och stabilitet samtidigt som vi arbetar och plockar alltid bort döda grenar och utstick som potentiellt kan bli en fara.

Det är inte lätt för den oinvigde att avgöra när ett träd behöver stabiliseras men vi har både kunskap och erfarenhet, så när vi kommer ut på plats skapar vi oss alltid en helhetsbild utifrån dina önskemål men även utifrån trädets förutsättningar. Detta gör vi för att säkerställa trädets hälsa och fortlevnad samtidigt som vi är mycket lyhörda och i största möjliga mån tillgodoser dig utifrån dina behov och önskemål med trädet och din trädgård.

kronbalansering

Anlita Kultes Gård för kronbalansering

Varje träd och framför allt situation är unik på så sätt att förutsättningarna skiftar från uppdrag till uppdrag. Det som exempelvis gäller hos dig gäller säkert inte hos din granne. Vi måste därför alltid komma ut och titta på trädet eller träden du vill ha hjälp med innan vi ger dig en offert för kronbalansering.

Beroende på omfattningen, det vill säga hur många trädkronor som vi bedömer behöver bli balanserade kommer vi ge er en tidsuppfattning över hur lång tid det kommer ta men även när vi kommer och utför arbetet.
Kultes Gård är ett fullserviceföretag och vi är ansvarsförsäkrade i det fall olyckan är framme.

Beställer du även bortforsling av oss tar vi hand om allt löv- och grenspill i samband med kronbalanseringen. När vi är klara med bortforslingen är det städat och fint och du kan i lugn och ro ställa tillbaka utemöbler och återaktivera din robotgräsklippare, om du har en sådan vill säga.

Naturlig balansering

Träd balanserar sig själva hela tiden och fäller naturligt grenar som svar på skuggning och konkurrens med andra träd. Träd påverkas också av naturkrafter som exempelvis vind, sol och ansamlingar av snö. Dessa påverkar trädet över tid och kan orsaka onödiga skador på trädet.

Träd har därför mekanismer som skapar balans, harmoni och självläkning utan mänsklig påverkan, men emellanåt läker inte de skador som uppstått på trädet. Kronan kan då börja växa på ett ogynnsamt sätt både säkerhetsmässigt och estetiskt. Dessutom kan det skada trädet permanent om skadorna inte lyckas läka ordentligt.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Vad ska man tänka på vid kronbalansering?

När man tunnar ut kronan kommer ljusinsläppet och luftrörelser genom kronan öka vilket påverkar trädets hälsa positivt samtidigt som det utvecklar dess naturliga struktur och form.
Det här är en teknik som vi generellt är varsamma med och vi beaktar alltid det enskilda trädets naturliga egenskaper så att trädet återhämtar sig på ett önskvärt sätt.

Man ska inte balansera alla trädarter men vi har kunskap om de olika trädarternas naturliga respons på den här typen av beskärning samt under vilken säsong det är optimalt för beskärning.

I regel tunnar man bara ut 1/4 av trädkronan selektivt per år och detta bör göras vid en tidpunkt som ger trädet optimala förutsättningar att återhämta sig. Dels för att undvika ett stressat träd som kan utveckla sjukdomar, dels för att undvika överdriven tillväxt av nya skott som kan bli ett problem på längre sikt.

Hur jobbar vi Kultes Gård?

Beroende på trädart samt grenarnas storlek behövs olika verktyg för att uppnå ett bra resultat. Vi tar alltid med det som behövs och kan både via sele och skylift beskära trädet oberoende av omständigheter – Vi löser uppgiften helt enkelt.

Du behöver inte vara hemma när vi utför själva arbetet och köper du med bortforsling lämnar vi din tomt städad och fin och det är bara att återaktivera robotgräsklipparen, om du har en sådan vill säga.

Är du osäker eller har några frågor är du mer än välkommen att kontakta oss antingen via kontaktformuläret eller telefon.

Vad tycker våra kunder