Kronhöjning

Kronhöjning är en metod för att ta bort grenar från botten av en trädkrona för att ge ökat utrymme under trädet och samtidigt öka mängden naturligt solljus. Ökad takhöjd med andra ord. Den nedre delen av stammen rensas från grenar så att kronans omfång minskar i botten av trädet. På detta vis höjer vi trädkronan.

Träd som växer centralt i städer eller utmed allmänna vägar brukar nästan uteslutande anpassas med en kronhöjning för att lämna plats åt bilar, cyklister och fotgängare, så att ingen skadas av grenar när de går eller kör förbi dem.

kronhöjning

När skall man genomföra en kronhöjning?

Trädets ålder spelar roll och är en viktig faktor vi tar hänsyn till när vi genomför en kronhöjning. I den bästa av världar följer man trädets utveckling ända från att det planteras och börjar sedan vid en för trädet relativt ung ålder att tukta och forma det.

Verkligen brukar dock se annorlunda ut. Unga träd växer snabbt och har i jämförelse med äldre träd tätare grentillväxt varpå de återhämtar sig i snabbare takt, förutsatt att kronhöjningen utförts på rätt sätt.

Kronhöjning passar naturligtvis även äldre träd och vanliga anledningar är att man vill behålla trädet i sin trädgård och samtidigt öka insläppet av solljus. Då är kronhöjning oftast en utmärkt metod.

En kronhöjning kan behöva göras succesivt i flera steg för att begränsa risken med svampangrepp som kan uppstå i snittytorna. Ju fler snittytor desto större exponering mot svampangrepp. Samtidigt säkerställer vi att trädet ges möjligheter att bli stabilt vilket bygger på att vi kan planera våra insatser och spara tillräckligt mycket huvudgrenar så att stammen växer optimalt.

Är en kronhöjning naturligt?

Människan har format träd utifrån olika syften sedan lång tid tillbaka. Träd som planteras av människor planteras ofta på platser utan inbördes konkurrens varpå de får en annan form än vad de skulle ha om de växte i naturen i konkurrens med annan växtlighet.

Visste du exempelvis att kyrkogårdar historiskt är planerade och planterade utifrån att reducera dålig lukt och på så vis skapa en bra närmiljö. Naturligtvis skulle träden och buskarna även vara rogivande i den miljön. Skapa harmoni och balans.

Vi lever dessutom i ett föränderligt samhälle där ständig utveckling sker på daglig basis. Om alternativet är att fälla trädet är väl en kronhöjning ett fantastiskt alternativ tycker vi.

Tips till dig när du går runt i din trädgård och funderar på olika alternativ. En bra tumregel för hur stor krona ett träd bör ha är ca 2/3 av trädet.

Olika typer av beskärning

En kronhöjning är mer av en praktisk åtgärd och syftar mer till att öka framkomligheten under trädet oavsett var det står. En kronhöjning kan öka mängden solljus som släpps igenom trädkronan genom att de lägre grenarna avlägsnas vilket gör att mer solljus letar sig fram även under trädkronan.

En kronreducering däremot gör man oftast av andra orsaker, främst för trädets välbefinnande och fortsatta existens men även för att skapa och/eller bibehålla artens typiska utseende. Man justerar vikten på trädkronan och gör den på så vis mer symmetrisk, vi tar även bort döda grenar om det finns några, allt i syfte att skapa en balans.

Du behöver inte ha någon kunskap alls om vilka tekniker som är lämpliga för trädbeskärning för dina träd. Den kunskapen och erfarenheten hjälper vi dig med. Vi avgör på plats hos dig vilken typ av beskärning ditt träd behöver så att både du och din trädgård kan fortsätta utvecklas tillsammans i harmoni.

Behöver du hjälp med trädfällning, bortforsling, stubbfräsning m.m?

Fördelen med att anlita en arborist

Att beskära träd på fel sätt kan skada trädets livskraft och fortsatta utveckling med risken att trädet på sikt måste fällas. Vilket ofta är den motsatta effekten man ville uppnå. Dessutom kan det också vara farligt för den som utför arbetet eftersom trädbeskärning väldigt ofta innefattar arbete på hög höjd med motorsågar.

Vi på Kultes Gård brinner för träd och trädvård. Vi är fullt ansvarsförsäkrade och anpassar oss efter dina behov och önskemål samtidigt som vi alltid bedömer trädets förutsättningar.

Vi ger dig alltid våra bästa rekommendationer baserat på vår kunskap, rutin och långa erfarenhet. Vi hjälper dig med allting ifrån rådgivning, genomförande av kronhöjningen till bortforsling av de grenar som vi ta bort ifrån träden.

Vi är ett fullserviceföretag och har en omfattande maskinpark som är skräddarsydd för trädgårdsarbete.

Är du osäker på vad som passar dig och dina träd bäst? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vad tycker våra kunder